Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. 7. - 22. 7. 2012)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
15. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda 15. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 15. týždňa v cezročnom období
Piatok 15. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jaroslava a Annu
Utorok 18.00 h  
+ Martina, Štefániu a rodičov
Streda 18.00 h  
+ Jána a Máriu
Štvrtok 18.00 h  
+ Ondreja a Máriu
Piatok
11.00 h  
za Božiu pomoc v rodinách

18.00 h  
za rodiny (120-159)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefa a Annu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Ondreja, Viktora a Jozefa

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120-159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Budúci víkend sa konajú púte v Lednických Rovniach (info) a Domaníži (info).

Pane, dávam sa Ti. Svieť cezo mňa všetkým ľuďom navôkol.

Free Joomla templates by Ltheme