Štrnásta nedeľa v cezročnom období (9. 7. - 15. 7. 2012)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
14. týždňa v cezročnom období
Utorok 14. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Štvrtok 14. týždňa v cezročnom období
Piatok 14. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Mateja, Žofiu a rodičov
Utorok 18.00 h  
+ Dominka, Štefániu a Magdalénu
Streda 18.00 h  
+ Jozefa
Štvrtok 18.00 h  
+ Mikuláša a Annu
Piatok
11.00 h  
za zdravie pre Miroslava

18.00 h  
za rodiny (80-119)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jaroslava

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Blažeja a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 80 - 119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť na sviatosti zmierenia.

Ďakujeme mužom za práce pri poľnom oltári, mladým za obsluhu na fare.

Pane, daj nám silu žiť, ako Ty si praješ.

Free Joomla templates by Ltheme