Desiata nedeľa (11. 6. - 17. 6. 2012)

Nedeľa Desiata nedeľa, rok "B"
Pondelok  
Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Utorok 10. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok 10. týždňa v cezročnom období
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježiľovho - slávnosť
Sobota Nepoškvrneného srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa, rok "B"

 

 

Pondelok  
18.00 h   + Jána a Pavlínu
Utorok 18.00 h  
+ Vendelína a rodičov
Streda 18.00 h  
+ Štefana, Vincenciu a deti
Štvrtok 18.00 h  
za Božiu pomoc pre Emíliu a Jozefa
Piatok
11.00 h   + Pavlínu
18.00 h  
za rodiny (č. d. 440-480)
Sobota 7.30 h   na úmysel
15.00 h   sobášna
Nedeľa 7.30 h  
+ Jána, Máriu a Karola
11.00 h   za veriacich
16.00 h   + Františka

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši 400-439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

V írskom Dubline sa dnes začína Medzinárodný eucharistický kongres, spojme sa duchovne, v modlidbách a v adoráciách za Cirkev v Írsku.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Michal Jamečný a Zuzana Fučíková.

Free Joomla templates by Ltheme