slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok Všetkých svätých - slávnosť
Streda Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok féria
Piatok Sv. Karola Boromea, biskupa
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Annu, Jozefa a rodičov
Utorok 7.30 hod.  
+ Filipa a rodičov
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   + Jána a Cecíliu
Streda 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod.  
+ Gašpara a Jána
Štvrtok 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod.  
+ Filipa a rodičov
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Gábora a rodičov
Sobota 11.00 hod.  
+ kňazov farnosti
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Štefana, Zuzanu a Gašpara

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Gašpara, Máriu a Janu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 240 - 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť.  

K prvému piatku budeme vysluhovať sviatosť zmierenia nasledovne:

  • streda: deti od 16.30 hod. do sv. omše
  • štvrtok a piatok: mládež od 17.00 hod. do sv. omše
  • ku chorým pôjdem vo štvrtok horný koniec a v piatok dolný koniec

Pobožnosť na dušičky bude v utorok o 14.00 hod. na cintoríne.

Je možnosť získať úplné odpustky pre zosnulých za obvyklých podmienok. Dňa 2. novembra zapáľme sviecu za nenarodené deti.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme