slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (24. 10. - 30. 10. 2011)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Štefana a Vincenciu
Utorok 18.00 hod.  
+ Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod.  
+ Vladislava a Antóniu
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Vladimíra
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ + Štefana a rodičov
Sobota 11.00 hod.  
poďakovanie za 80. rokov života
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Jozefa, Šimona a rodičov

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
za šťastný návrat

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu od č. d. 200 - 239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť. V pondelok sa budeme modliť ruženec s deťmi, v piatky s mladými.

Ďakujem všetkým za prípravu a priebeh sviatosti birmovania.

Dnes je zbierka na misie.

Povzbudzujem vás ku sviatosti zmierenia, ku blížiacej sa spomienke zosnulých.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme