slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok  Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovolná spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého
Utorok 18:30 hod. za + Filipa, Ignáca a deti
Streda 18:30 hod. za + Jozefa, Jozefínu, a synov
Štvrtok 18:30 hod. za + Štefana a Ľudmilu
Piatok 18:30 hod. za + Elenu, Štefana a starých rodičov
Sobota 11:00 hod.  za + Pavlínu
Nedeľa   8:00 hod.  za + Šimona a Františku
  11:00 hod. za + Ondreja, Jozefa a Kamila
  16:00 hod. za farnosť

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami.

V stredu a v piatok o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. Pozývame.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno o 8:00 hod. (360 – 399).

Sviatosť manželstva chcú prijať: vo farnosti Raszova v PL: Miroslav Hulin, bytom Rajecká Lesná a Stefania Bannert, bytom Dariec, PL. Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to hlási na našom FÚ.
 
Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme