slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, Panny  a mučenice
Štvrtok sv. Klimenta, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sobota sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Viktora, Veroniku, Vendelína a Pavlinu
Utorok 18:30 hod. za + Šimona, Pavlínu a Karola
Streda 18:30 hod. za + Cecíliu, Milana, Stanislava a Jozefa
Štvrtok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Piatok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
Sobota 11:00 hod. 11:00 h. za + Ondreja, Karolínu a Margitu
Nedeľa 8:00 hod.  za veriacich
  11:00 hod. za + Kristínu a Petra
  16:00 hod. za + Blažeja

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame.

V piatok večer o 19:30 h. v Bazilike bude modlitba posvätného ruženca pre deti, mládež, rodičov a všetkých záujemcov. Pozývame.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (40 - 79)

Na budúcu nedeľu je 38. svetový deň mládeže.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme