slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, Panny  a mučenice
Štvrtok sv. Klimenta, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sobota sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Viktora, Veroniku, Vendelína a Pavlinu
Utorok 18:30 hod. za + Šimona, Pavlínu a Karola
Streda 18:30 hod. za + Cecíliu, Milana, Stanislava a Jozefa
Štvrtok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Piatok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
Sobota 11:00 hod. 11:00 h. za + Ondreja, Karolínu a Margitu
Nedeľa 8:00 hod.  za veriacich
  11:00 hod. za + Kristínu a Petra
  16:00 hod. za + Blažeja

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok sa o  15:00 h. v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame.

V piatok večer o 19:30 h. v Bazilike bude modlitba posvätného ruženca pre deti, mládež, rodičov a všetkých záujemcov. Pozývame.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (40 - 79)

Na budúcu nedeľu je 38. svetový deň mládeže.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme