slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  8:00 hod. za žiakov a učiteľov /VENI SANCTE/
  11:00 hod. za + Gašpara a Teréziu
Utorok 18:30 hod. za + Petra a Jozefínu
Streda 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:30 hod. za + Rudolfa
Piatok 11:00 hod. na úmysel celebranta
  18:30 hod. za + Pavla a Annu
Sobota 11:00 hod. za + Jána, Sabínu, Adama, Jozefínu a Margitu
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jozefa a Rozáliu
  11:00 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Štefana a Máriu

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (80 - 119)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme