slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Osemnásta nedeľa v cezročnom období - Premenenie Pána

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok sv. Kláry, panny, spomienka
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za pokoj a porozumenie detí
Utorok 18:30 hod. za + Pavla, Alojziu a Ľudovíta
Streda 18:30 hod. za + Vincenta a Máriu
Štvrtok 18:30 hod. za + Máriu, Šimona, Ladislava, Vincenciu, Jozefa a Jozefa
Piatok 18:30 hod. za + Miroslava
Sobota 11:00 hod. za + Ladislava a rodičov
Nedeľa 8:00 hod.  za + Jána, Pavlínu a deti
  11:00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Martina
  16:00 hod. za veriacich

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a v piatok o  15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (400 . 439)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme