slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Márie Magdalény, sviatok
Nedeľa
Šesnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Alojza a Kamilu
Utorok 18:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18:30 hod. za + Jozefínu
Štvrtok 18:30 hod.  za + Agnesu
Piatok 18:30 hod.  za + Antóniu, Žofiu a Pavla
Sobota 11:00 hod. za + Vlastu a Jozefa
  15:00 hod. sobášna za Juraja a Ivanu
Nedeľa 8:00 hod.   za Annu a Tomáša
  11:00 hod.  za veriacich. Sv. omša bude na Hôrkach pri kaplnke sv. Anny
  16:00 hod. za + Martu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V sobotu chcú prijať sviatosť manželstva: Juraj Bártek a Ivana Jakubská.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (280 - 319)

V budúcu nedeľu bude sv. omša o 11:00 h. na Hôrkach pri kaplnke sv. Anny, Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme