slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Cyrila a Metóda, slávnosť
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod.
za + Gašpara, Veroniku a syna
Utorok 18:30 hod. za + Štefana, Veroniku a Mariana
Streda 8:00 hod. za + Karola
  11:00 hod za + Jozefa
  16:00 hod. za + Filipa, Jozefínu a deti
Štvrtok 18:30 hod.  za + Margitu a Štefana 
Piatok 18:30 hod.  za + Ľudmilu a Štefana
Sobota 11:00 hod. za + Ľubomíra
Nedeľa 8:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
  11:00 hod.  za + Veroniku a rodičov
  16:00 hod. za veriacich

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (200 - 239)

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry

V sobotu bude v našej farnosti Fatimská sobota za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a to zmenenom čase: 10:oo h. posvätný ruženec a o 11:00 h. sv. omša s katechézou.

Združenie mariánskej mládeže pozýva deti (od 6 do 12 rokov) na denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.7.2023 - 21.7.2023, (vždy od 8:00 do 15:00) v priestoroch Charitasu a areáli Baziliky v Rajeckej Lesnej. Prihlášky na tábor a informácie Vám poskytne Zuzana Zbýňovcová. Pre deti je pripravený bohatý program. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme