slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Nedeľa
Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Vojtecha a rodičov
  14:00 hod. pohrebná
Utorok 18:00 hod. za + Ondreja, Máriu a ich rodičov
Streda 18:00 hod. za + Jarmilu, rodičov a starých rodičov
Štvrtok 18:00 hod.  za + Mateja, Žofiu a ich rodičov
Piatok 18:00 hod.  za + Danielu a Bohuša
Sobota 11:00 hod. za + Jána
Nedeľa 8:00 hod.   na poďakovanie za 80 rokov života
  11:00 hod.  za + Dušana
  16:00 hod. na poďakovanie za 40 rokov manželstva

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšami v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 h. (120 - 160)

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 10:00h.

Združenie mariánskej mládeže pozýva deti (od 6 do 12 rokov) na denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. 7. 2023 - 21. 7. 2023, (vždy od 8:00 do 15:00) v priestoroch Charitasu a areáli Baziliky v Rajeckej Lesnej. Prihlášky na tábor a informácie Vám poskytne Zuzana Zbýňovcová. Pre deti je pripravený bohatý program. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme