slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Najsvätejšej Trojice

Pondelok   sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Jána, Antóniu a Gašpara
Utorok 18:00 hod. na poďakovanie za 50 rokov života
Streda 18:00 hod. za Božiu pomoc, požehnanie a dobré vzťahy v celej rodine Anny a Pavla
Štvrtok 7:30 hod.    za veriacich
  11:00 hod. za + Vincenta
  18:00 hod. za + Františka, Annu a Štefana
Piatok 18:00 hod.  za + Ondreja
Sobota 11:00 hod. za + Vincenta a Štefániu
Nedeľa 7:30 hod.   za + Vojtecha a Máriu
  10:30 hod.  za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
  16:00 hod. za + Miloša

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici a v sobotu, špeciálne od 10:00 h. pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi, po večernej sv. omši bude procesia po dedine, ak nebude pršať. Prosíme pripraviť oltáriky a deťom lupene kvetov.

V sobotu budú bývať sv. omše dopoludnia o 11:00 h. a nie o 18:00 h. ako bolo doposiaľ.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu a upratovať budú rodičia detí na prvé sv. prijímanie.

V budúcu nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30 h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme