slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Zoslania Ducha Svätého

Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Blažeja a Karolínu
Utorok 18:00 hod. za + Karola a Františku
Streda 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Štefana, Pavlínu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod.   za + Štefana a Františku
Piatok 18:00 hod.  za + Michala, Júliu a synov
Sobota 18:00 hod. za zdravie a Božie požehnanie v rodine Petra
Nedeľa 7:30 hod.   za veriacich
  10:30 hod.  za + Veroniku, Martina, Jána a Štefana
  16:00 hod. za + Františka a Apolóniu

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V budúcu nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30h., nakoľko je púť.

V stredu bude sv. omša aj o 11:00 hod. pri príležitosti modlitieb v mariánskych svätyniach. Za synodu, sv. omšu bude celebrovať generálny vikár žilinskej diecézy, vdp. Martin Kramara.

Vo štvrtok budem dopoludnia navštevovať chorých a starých bratov a sestry, ak som niekoho vynechal alebo chcete nikoho dohlásiť je to možné do stredy večera.

Budúci víkend bude Fatimská sobota a zároveň aj púť k Najsvätejšej Trojici tak ako bývala.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme