slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok   po 2. veľkonočnej nedeli
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Tretia veľkonočná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zlaticu, Helenu a Jozefa
Utorok 18:00 hod. za + Jakuba, Evu a synov
Streda 18:00 hod. za + Jána, Žofiu a syna Jána
Štvrtok 18:00 hod. za + Cyrila, Štefániu, Jozefu a rodičov
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vojtecha a Helenu
Nedeľa 7:30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza a Františku

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovednici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme