slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Veľkonočná nedeľa

Pondelok   VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Utorok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Streda VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Štvrtok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Piatok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Sobota VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Nedeľa
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine Veroniky a Ondreja
  10:30 hod. + Filipa
  16:00 hod. za zdravie Božiu pomoc pre Mariána
Utorok 18:00 hod. za + Karola a Annu
Streda 18:00 hod. za + Tomáša, Evu a deti
Štvrtok 18:00 hod. na úmysel Františka
Piatok 18:00 hod.  za + Jozefa a Cecíliu
Sobota 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu, deti a rodičov
Nedeľa 7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod.  za + Vlastu a Ambróza
  16:00 hod. za + Karola, Margitu a deti

 

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovedeľnici.

V stredu a piatok o 15:00 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 – 279)

V budúcu Veľkonočnú nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme