slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Palmová nedeľa

Pondelok   svätého týždňa
Utorok svätého týždňa
Streda svätého týždňa
Štvrtok Pánovej večere
Piatok utrpenie Pána
Sobota Svätá sobota
Nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMRTVYCHVSTANIA

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Máriu
Utorok 18:00 hod. za pokoj vo svete a za osvietenie pravdy, lásky medzi nami
Streda 18:00 hod. za + Adama, Máriu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za + Šimona, Pavlínu a Karola
Piatok 15:00 hod.  obrady Veľkého piatku (sv. omša sa neslávi)
Sobota 20:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine Veroniky a Ondreja
Nedeľa 7:30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veroniky a Ondreja
  10:30 hod.  za + Alojziu, Vendelína, Ľubomíra a Michala
  16:00 hod. za veriacich

 

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok 3.4.2023 od 18:00 do 19:30h.

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou v spovedeľnici, aj počas sviatkov.

V stredu o 15:00 h. a vo Veľký piatok, už od 14:30 h. sa Bazilike sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame.

Pobožnosti Krížovej cesty sú v našej farnosti dnes v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii a tiež vo Veľký piatok dopoludnia o 10:00 h. Pozývame.

Vo Veľký piatok nezabudnime na prísny pôst od mäsa, ale aj od množstva pokrmu.

V sobotu sa koná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme je to pomoc kresťanom vo Svätej zemi.

Boží hrob budeme mať aj v tomto roku v kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov na námestí a to nonstop od piatku večera do soboty večera, pozývame aj v noci na poklonu.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 – 239)

V budúcu Veľkonočnú nedeľu, nebude nácvik piesni pre deti a mládež.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme