slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána - Palmová

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Vendelína, Alojziu a Michala
  15:00 hod. za + Miroslava Hulina, pohrebná + pohreb
Utorok 18:00 hod. za + Jozefa, Margitu a starých rodičov
Streda 18:00 hod. za + Bartolomeja
Štvrtok 18:00 hod. za + Šimona, Máriu a synov
Piatok 18:00 hod.  za + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava
Sobota 18:00 hod. za + Máriu
Nedeľa 7:30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veroniky a Ondreja
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pobožnosti Krížovej cesty sú v našej farnosti v piatok po sv. omši v Bazilike a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30 h. vo fare.

Dnes sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme