slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za Božiu pomoc pre Alberta    
Utorok 18:00 hod. za + Pavla
Streda 18:00 hod. za + Michala a Teréziu       
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Františku
Piatok 18:00 hod.  na poďakovanie za 75 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
Sobota 18:00 hod. za šťastný pôrod
Nedeľa 7:30 hod.    na poďakovanie za 70 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Jána a Jozefu

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pobožnosti Krížovej cesty sú v našej farnosti v piatok po sv. omši v Bazilike a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak samozrejme bude vhodné počasie.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30 h. vo fare, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme