slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za Božiu pomoc pre Alberta    
Utorok 18:00 hod. za + Pavla
Streda 18:00 hod. za + Michala a Teréziu       
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Františku
Piatok 18:00 hod.  na poďakovanie za 75 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
Sobota 18:00 hod. za šťastný pôrod
Nedeľa 7:30 hod.    na poďakovanie za 70 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Jána a Jozefu

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pobožnosti Krížovej cesty sú v našej farnosti v piatok po sv. omši v Bazilike a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak samozrejme bude vhodné počasie.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež od 9:30 h. vo fare, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme