slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Eugena, Stelu a Štefana     
Utorok 18:00 hod. za + Antona
Streda 18:00 hod. za + Štefana, Magdalénu a Filipa         
Štvrtok 18:00 hod. na poďakovanie za 75 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 18:00 hod.  za + Antona, Annu a zaťov
Sobota 11:00 hod. za veriacich
  18:00 hod. za + Štefana, Jozefa a Štefana
Nedeľa 7:30 hod.    za + Gašpara, Veroniku a rodičov
  10:30 hod.  za + Vincenta a Zuzanu
  16:00 hod. na úmysel Františka

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V sobotu 11. 3. 2023 si pripomenieme pri sv. omši o 11:00 h. na 21 výročie vyhlásenia tohoto chrámu za Baziliku Minor, už dnes sv. Jánom Pavlom II.

Pobožnosti Krížovej cesty sú v našej farnosti v piatok po sv. omši v Bazilike a v nedeľu o 14:00 h. na Kalvárii, ak samozrejme bude vhodné počasie. V budúcu nedeľu sa o 14:00h. budú modliť veriaci z farnosti Pružina s vdp. Mgr. Jurajom Bunčiakom ich farárom.

V budúcu nedeľu, bude nácvik piesni pre deti a mládež, pozývame hlavne tretiakov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme