slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metóda biskupa, hlavných patrónov žilinskej diecézy
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Michala, Júliu a synov
Utorok 18:00 hod. za + Antona, Jozefu a Júliu
Streda 18:00 hod. za + Pavlínu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa, Jozefínu a syna
Piatok 18:00 hod.  na úmysel
Sobota 18:00 hod. na úmysel
Nedeľa 7:30 hod.    na úmysel
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V budúcu nedeľu nácvik piesni pre deti a mládež nebude, nakoľko pred oltárom pri sv. omši o 10:30 h. budú nastúpený naši fašiangári.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme