slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá adventná nedeľa (19. - 25. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  vigília Narodenia Pána
Nedeľa Slávnosť Narodenia Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za pokoj v rodine
Utorok 6:45 hod. za + Vincenciu
Streda 6:45 hod.  za + Alberta a Katarínu
Štvrtok 6:45 hod. za + Jána, Irenu a starých rodičov
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Jaroslava, Pavla, Jána a Magdalénu
Sobota 16.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  24:00 hod. za veriacich
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefa a Rozáliu
  10:30 hod. za + Ondreja, Štefániu a Moniku
  16:00 hod. za + Magdalénu, Jozefa a rodičov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)
Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.
Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedeľnici.
V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Ešte je možnosť prihlásiť jednorazovo chorých a starých k sviatostiam, môžem prísť vo štvrtok dopoludnia. Porosím záujemcov aby sa prihlásili čím skôr.
V piatok o 14:00 hod. bude ďalšie stretnutie koledníkov vo fare.
Koleda Dobrej noviny v našej farnosti bude 26.12.2022 od rána, koledníci vás prosia aby záujemci o koledu označili bránky stužkou ako po minulé roky.
V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme