Štvrtá adventná nedeľa (19. - 25. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  vigília Narodenia Pána
Nedeľa Slávnosť Narodenia Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za pokoj v rodine
Utorok 6:45 hod. za + Vincenciu
Streda 6:45 hod.  za + Alberta a Katarínu
Štvrtok 6:45 hod. za + Jána, Irenu a starých rodičov
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Jaroslava, Pavla, Jána a Magdalénu
Sobota 16.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  24:00 hod. za veriacich
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefa a Rozáliu
  10:30 hod. za + Ondreja, Štefániu a Moniku
  16:00 hod. za + Magdalénu, Jozefa a rodičov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)
Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.
Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedeľnici.
V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Ešte je možnosť prihlásiť jednorazovo chorých a starých k sviatostiam, môžem prísť vo štvrtok dopoludnia. Porosím záujemcov aby sa prihlásili čím skôr.
V piatok o 14:00 hod. bude ďalšie stretnutie koledníkov vo fare.
Koleda Dobrej noviny v našej farnosti bude 26.12.2022 od rána, koledníci vás prosia aby záujemci o koledu označili bránky stužkou ako po minulé roky.
V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme