slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia adventná nedeľa (12. - 18. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Streda sv. Jána od Kríža kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodinku
Utorok 6:45 hod. za + Miroslava, Stanislava, Jána a rodičov
Streda 6:45 hod.  za + Štefana, Žofiu a Jozefa
Štvrtok 6:45 hod. za + Mikuláša, Zuzanu a Jozefa
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Jána, Štefániu a rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Marcela
Nedeľa   7:30 hod.    za + Milana
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Petra a Bohuslava

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedeľnici

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

V nedeľu pozývame deti a mládež na nácvik piesni o 9:30 h. vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme