slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá adventná nedeľa (5. - 11. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Streda sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za + Michala, Františku, Martina a Ondreja
Utorok 6:45 hod. za + Margitu, Karolínu a Ondreja
Streda 6:45 hod.  za + Vincenta a Antóniu
  18:00 hod.     na úmysel
Štvrtok 6:45 hod. za veriacich
  11:00 hod. za veriacich
  18.00 hod. za + Jozefu, Štefániu, Cyrila a rodičov
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Vendelína, Annu, Jozefa a Karolínu
Sobota 18.00 hod. za + Rudolfa a rodičov
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavu
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Zbierka na charitu sa v našom chráme koná dnešnú druhú adventnú nedeľu.

V nedeľu pozývame deti a mládež na nácvik piesni o 9:30 h. vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme