slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 11. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Streda Féria
Štvrtok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Piatok Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Nedeľa Krista Kráľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jozefa a rodičov
Utorok 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu a rodičov
Streda 18:00 hod.     za + Ladislava, Alojziu, a deti
Štvrtok 18.00 hod. na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Štefana, rodičov a sestry
Sobota 18.00 hod. za + Augustína, Kristínu a Augustína
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Ondreja, Karolínu a Margitu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme