slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 11. 2023)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok
Štvrtok sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Martina z Tours, biskupa
Sobota  sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Serafínu a Pavla
Utorok 18:00 hod. za + Štefana a Magdalénu
Streda 18:00 hod.     za + Jána, Štefániu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. za + Ignáca, Katarínu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  14:00 hod. sobášna za novomanželov 
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Viliama
Sobota 18.00 hod. za + Annu,  Štefana a deti
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. na poďakovanie za 50 rokov manželstva
  16:00 hod. za + Martina, Šimona a Františku

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme