slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Všetkých svätých, slávnosť
Streda Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Štvrtok Féria
Piatok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Annu, Zuzanu a Šimona
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána
Utorok   7:30 hod. za + Romana
  11.00 hod. za + Janu, Miroslava a Pavla
  18:00 hod. za + Miloša, Margitu a Evu
Streda   7:30 hod.     na úmysel Svätého Otca
  11.00 hod. za našich zosnulých bratov a sestry
  18:00 hod. za + Štefana, Máriu a súrodencov
Štvrtok 18.00 hod. za + Valéra, Máriu a deti
Piatok 11.00 hod. za + kňazov
  18:00 hod. za Božie požehnanie
Sobota 18.00 hod. za + Šimona, Pavlínu a Karola
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. za + Máriu, Filipa a Petra
  16:00 hod. za + zdravie a Božiu pomoc a pokoj pre Vincenta

V tomto týždni je možné 1.11. od dvanástej hodiny na poludnie a v priebehu 2.11. až do polnoci, získať úplné odpustky pre duše v očistci. K splneniu je potrebná sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba: Verím, Otče náš, Zdravas a Sláva na úmysel Svätého Otca. Tiež môžeme získať odpustky pre zosnulých
od 1. do 8.11. pri návšteve cintorína a ak pomodlíme Verím, Otče náš, Zdravas a Sláva na úmysel Svätého Otca.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Sv. spoveď je v tomto týždni, vždy hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V utorok bude popoludní  o 13:30 h. Dušičková pobožnosť na cintoríne pri dolnom kríži.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.,

Po skončení sa pôjdeme spolu pomodliť za zosnulých na cintorín k hornému krížu.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme