slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Rudolfa a rodičov
Utorok 18.00 hod. za + Viktora, Veroniku, Jarolína, Oľgu a Ladislava
Streda 18:00 hod.   za + Vendelína, Mateja a Vincenciu
Štvrtok 18.00 hod. za + Štefana, Vincenciu a deti
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jána a Jozefu
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa   7:30 hod. na poďakovanie za 45 rokov života
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Máriu, Ignáca, Pavlínu a Karola

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod.

Dnes slávime Misijnú nedeľu, ak chcete prispieť do zbierky na misie, pokladnička je pri hlavných dverách na to označená logom „zbierka na Kambodžu‘‘.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme