slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata ôsma v Cezročnom období (10. - 16. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána XXIII, pápeža
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata deviata v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Utorok 18.00 hod. za + Rudolfa a Justínu
Streda 18:00 hod.   za + Vojtecha
Štvrtok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Valiku
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Štefana
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa   7:30 hod. za + Michala a Máriu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza, Máriu a rodičov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Združenie Mariánskej mládeže v Rajeckej Lesnej pozýva všetky deti na detskú svätú omšu, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu.  Nácvik na svätú omšu bude vo fare o 9:30.

Všetci sú srdečne vítaní. Vaši mladí z Rajeckej Lesnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme