slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma v Cezročnom období (3. - 9. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Františka Assiského, spomienka
Streda sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Utorok 18.00 hod. na poďakovanie za 60 rokov života a Božiu pomoc v rodine
Streda 18:00 hod.   za + Ľuboslavu a Jaroslava
Štvrtok 15.00 hod. za + Romana Pekného + pohreb
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. na poďakovanie za 45 rokov života v manželstve
Sobota 18.00 hod. za + Silvestra a Magdalénu
Nedeľa   7:30 hod. za + Rudolfa a Karolínu, rodičov a deti
  10:30 hod. za + Stanislava, Magdalénu, Ondreja a rodičov
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Združenie Mariánskej mládeže v Rajeckej Lesnej pozýva všetky deti na detskú svätú omšu, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu.  Nácvik na svätú omšu bude vo fare o 9:30.

Všetci sú srdečne vítaní. Vaši mladí z Rajeckej Lesnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme