slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata v Cezročnom období (19. - 25. 9. 2022)

Pondelok   sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov
Streda sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok sv. Pia z Pietralčíny, kňaza
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Milana
Utorok 18.00 hod. za + Žigmunda, Albína, Imricha a Antóniu
Streda 18:00 hod.   za + Štefana, Rozáliu, Pavlínu a Imricha
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa a Margitu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Filipa
Sobota 18.00 hod. za + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Nedeľa   7:30 hod. za poďakovanie
  10:30 hod. za + Jána a Štefániu
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu, záväzný je iba jeden deň. Obsah je poďakovanie za úrodu.

V budúcu nedeľu bude v našom chráme zbierka pre potreby Kňazského seminára v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme