slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (5. - 11. 9. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov mučeníkov
Štvrtok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   8.00 hod. za žiakov a učiteľov
Utorok 18.00 hod. za + Ondreja a Štefániu
Streda 18:00 hod.   za + Vincenta a Helenu
Štvrtok 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Ignáca
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Karola, Katarínu, Máriu a Šimona
Sobota 18.00 hod. na úmysel
Nedeľa   7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre synov a ich rodiny
  10:30 hod. na úmysel
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme