^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (1. - 7. 8. 2022)

Pondelok   sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza 
Piatok výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota  Premenenie Pána, sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Helenu, pohrebná
Utorok 18.00 hod. za + Štefana, Ľudmilu a Vieru
Streda 18:00 hod.   za obrátenie syna
Štvrtok 18:00 hod. za + Vieru a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Pavla, Jána a rodičov
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Jakuba, Emíliu a rodičov
  16:00 hod. za + Martina - kňaza

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať starých a chorých bratov a sestry.

Vo štvrtok večer budú na sv. omši hrať a spievať manželia - umelci z Poľska po sv. omši bude krátky koncert, kde sa bude konať zbierka pre ich ťažko choré dieťa. Pozývame.

V sobotu sa bude konať Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom. O 17:00 hod. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou v škole lásky. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.