^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Šiesta veľkonočná nedeľa (23. - 29. 5. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Šimona, Máriu a synov
Utorok 18.00 hod. za + Pavla a Pavlínu
Streda 18.00 hod.    za + Apolóniu, Jozefu a Uršulu
Štvrtok 7:30 hod. za veriacich
  11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu
  18.00 hod. na úmysel (ak bude dobré počasie sv. omša na Kalvárii)
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Vendelína a rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Vincenta a Štefániu
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Františku, Jána a deti
  16:00 hod. na poďakovanie za 70. rokov života

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok, ak bude dobré počasie bude sv. omša o 18:00 h. pred kostolom na Kalvárii.

V sobotu bude u nás od 9:00 h. do 16:00 h. púť Rodiny Nepoškvrnenej.

V budúcu sa koná zbierka na katolícke masmédia, pokladnička bude na to označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.